Kjøpsvilkår

SALGSBETINGELSER

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer gjennom www.littlemamashop.no til forbrukere. Du som forbruker må bekrefte at du er kjent med våre salgsbetingelser for å kunne handle på www.littlemamashop.no.

GENERELT

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.littlemamashop.no er bare tilgjengelig på norsk.
 
For å kunne handle med kreditt/ faktura på www.littlemamashop.no må du ha fylt 18 år.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS) eller brev.

1. PARTER

Selger er: LMS Ånnegård, med besøks- og postadresse Skolgata 33, 7530 Meråker, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 823 245 262 , telefon: 40 60 69 19, e-post: hei@littlemamashop.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

2. BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Little Mama Shop er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.
Når Little Mama Shop mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

3. OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN

Little Mama Shop tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. PRISER

(1) For bestillinger til Norge er alle angitte priser nettopriser. Leveringsadressen er utslagsgivende. Hvis mottakerlandets lovbestemmelser vedrørende merverdiavgift krever det, vil dette måtte betales av bestilleren ved mottak av varen. Dessuten kan det legges til toll, tollgebyrer og andre kostnader som bestilleren må betale i tillegg ved mottak av varen.

(3) Kunden må bære fraktkostnadene, som avhenger av bestillingsverdi og leveringssted.

5. LEVERING / FORSENDELSE

(1) Leveringen skjer prinsipielt innen tre uker fra bestillingsbekreftelsen mottas hos kunden. Leverings terminer og leveringsfrister er bare forpliktende såframt de er bekreftet uttrykkelig og skriftlig som sådan av Little Mama Shop.

( 2 ) Little Mama Shop sender kun varer til fastlands-Norge. 

(3) Det leveres gjennom en leveringstjenesteyter som Little Mama Shop velger. Kunden må bære en portokostnad som kan avhenge av bestillingsverdien og stedet det skal leveres til.

(4) Skulle leveringen unntaksvis ikke være mulig innen fristen på tre uker etter avtaleinngåelse nevnt under (1), underretter Little Mama Shop straks og senest ved fristens utløp kunden skriftlig om dette. Kunden har da en rett til å kansellere, som han på sin side straks må utøve skriftlig.

6. MULIGE TOLLAVGIFTER OG GEBYRER I NORGE

Ved levering til Norge kan det påløpe tollutgifter og gebyrer over en viss vareverdi. Om det gjelder bestillingen din, kan du beregne ved hjelp av importkalkulatoren på www.toll.no.

Hvis du bytter bestillingen, må du ev. betale tollavgifter og gebyrer på nytt ved levering. Det er imidlertid mulig å få tilbakebetalt tollavgifter for allerede behandlede varer i etterkant. Mer informasjon finner du på www.toll.no.

7. SIKKER BETALING

Betaling for produkter kjøpt i nettbutikken kan gjøres trygt og sikkert gjennom vår betalingsformidler Paypal.

Online betaling med Paypal som aksepterer bank- og kredittkort med MasterCard og Visa. Du oppgir navn, kortnummer, utløpsdato og kontrollsifre (CCV) ved betaling. Din sikkerhet og trygghet er meget viktig for oss, og med samarbeidspartnere som Stripe blir denne sikkerheten ivaretatt.

Paypal er en stor internasjonalt anerkjent betalings formidler som lever av å gjøre betaling på nettet trygt. Vi har ingen tilgang til betalingsinformasjon som kredittkortnummer du oppgir ved betaling. Denne informasjonen sendes kryptert direkte til dem og er aldri innom vår server. Vi får kun tilbake en bekreftelse på at betalingen er gjennomført, slik at systemet vårt kan sette status på bestillingen din til betalt.

8. UNDERSØKELSE AV PRODUKTENE

Etter at du har mottatt ordren har du ansvar for å undersøke produktene og melde fra om eventuelle feil/mangler innen 5 dager fra den dagen du mottok pakken. Du må da undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transport, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9. DINE RETTIGHETER VED FEIL OG MANGLER (REKLAMASJON)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig, men vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Dette må skje innen 5 dager etter at du mottok produktene, se pkt. 7.

Little Mama Shop vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, og av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.
Retten til å reklamere gjelder likevel alltid i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år, se pkt. 9. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten, se pkt. 10.

10. GARANTI

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen.

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder ikke for gjelder ikke salgsvarer, personlig tilpassede produkter og hygieniske artikler med brutt forsegling. 
 
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Kjøper har ansvaret for retur av varen, og at den er pakket i forsvarlig emballasje.
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.
Produktet sendes tilbake til oss inkludert original emballasje sammen med utfylt angrerettskjema.
 

ANGRERETTSKJEMA

(Hvis du vil kansellere avtalen, ber vi deg fylle ut dette skjemaet og sende det til oss).

  • Til LMS Ånnegård, Skolgata 33, 7530 Meråker, Norge. Tlf: 40606919 E-post: hei@littlemamashop.no
  • Herved kansellerer jeg/vi (*) avtalen jeg/vi (*) har inngått om kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjenester (*)
  • Bestilt den (*)/ mottatt den (*)
  • Kundens navn
  • Kundens adresse
  • Kundens underskrift (kun ved meddelelse i papirform)
  • Dato

(*) Stryk det som ikke passer.

Little Mama Shop behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor Little Mama Shop også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. 

Link til angrerettskjema finner du her: Angrerettskjema pdf

11. PERSONOPPLYSNINGER

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
-du har samtykket i utleveringen, eller
-når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
-i lovbestemte tilfelle.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via hei@littlemamashop.no

12. TVISTER

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Værnes verneting. Vi er ikke forpliktet til, og ønsker ikke å delta i, konfliktløsning med et forbruker konflikt meglingsorgan.